Με την εγκύκλιο 5/2015 το ΥΠΥΜΕΔΙ ενημερώνει για την  υπουργική απόφαση με την οποία η τιμή του  συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2015 ανέρχεται σε 1,205.