Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στοιχείων ΑΕ και ΕΠΕ στο ΦΕΚ

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εργασίας ενημερώνει  ότι καταργήθηκε από 1-1-2015 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρησης στο ΓΕΜΗ  που απαιτούν δημοσιότητα για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ. Έτσι: Για πράξεις και στοιχεία που υποβλήθηκε αίτηση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ μετά την 1-1-2015 οι διατυπώσεις δημοσιότητας ολοκληρώνονται με τη δημοσίευση στο διαδικτυακό…