Παροχή οδηγιών για τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας φυσικών και νομικών προσώπων με την ΠΟΛ.1045/2015

Με την ΠΟΛ.1045/2015 παρέχονται οδηγίες ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Προσοχή: Υπόχρεοι εφεξής σε δήλωση πόθεν έσχες και όσοι υπογράφουν σύμβαση έργου άνω των 300.000 ευρώ

Υπενθυμίζουμε  την αλλαγή του άρθρου 1 Ν. 3213/2003 με τίτλο “Υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης “. Το άρθρο 1 Ν. 3213/2003 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014) και ισχύει από 1-1-2015. Έτσι εφεξής δήλωση περιουσιακής κατάστασης – πόθεν έσχες υποβάλλουν για τον εαυτό τους, τις συζύγους και τα ανήλικα τέκνα τους,…