Με την ΠΟΛ.1045/2015 παρέχονται οδηγίες ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.