Δημιουργία “Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων/Μηχανικών” με το ΦΕΚ 148Β’/2015

Σ το ΦΕΚ 148Β/22.01.2015  δημοσιεύτηκε η απόφση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία δημιουργείται πληροφοριακό σύστημα στο Υπουργείο με τίτλο “Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών” . Στο σύστημα καταχωρίζονται τα στοιχεία των εμπλεκομένων στην έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών και δίδεται μοναδικός αριθμός μητρώου, η δήλωση…

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων παρατείνεται η προθεσμία για την εκπρόθεσμη  υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, μέχρι την 31η Μαρτίου 2015.