Σ το ΦΕΚ 148Β/22.01.2015  δημοσιεύτηκε η απόφση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία δημιουργείται πληροφοριακό σύστημα στο Υπουργείο με τίτλο “Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών” .

Στο σύστημα καταχωρίζονται τα στοιχεία των εμπλεκομένων στην έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών και δίδεται μοναδικός αριθμός μητρώου, η δήλωση του οποίου είναι απαραίτητη για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης..