Εγκύκλιος 30/2014 ΥΠΥΜΕΔΙ -Τροποποίηση -προσθήκη άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ εργασιών

Το Υπουργείο Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων με την υπ΄αριθμ. 30/2014 εγκύκλιό του ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3347 Β/2014 η υπουργική απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση-Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ εργασιών – Η/Μ εγκαταστάσεις έργων οδοποιίας-εγκατστάσεις φωτισμού οδών»