Το Υπουργείο Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων με την υπ΄αριθμ. 30/2014 εγκύκλιό του ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3347 Β/2014 η υπουργική απόφαση με τίτλο “Τροποποίηση-Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ εργασιών – Η/Μ εγκαταστάσεις έργων οδοποιίας-εγκατστάσεις φωτισμού οδών”