ΠΟΛ 1011/2015-Διαδικασία για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπροθέσμων τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ

Με την ΠΟΛ 1011/2015 το Υπουργείο Οικονομικών καθορίζει ποιό είναι το αρμόδιο όργανο της φορολογικής διοίκησης και ποια είναι η διαδικασία για την αποδοχή και εκκαθάριση των εκπροθέσμων τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα φυσικών προσώπων

Με έγγραφό του το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και αφορούν το έτος 2014 και τα οποία καταβάλλονται μέσα στο έτος 2015 μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2014

Πιλοτική εφαρμογή : Αποστολή πληροφοριών επί επαγγελματικών θεμάτων μόνο σε ενήμερα μέλη της Ένωσης

Παρακαλούνται τα μέλη της Ένωσης για άμεση επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης γιατί η Ένωση προτίθεται να αρχίσει την αποστολή ενημέρωσης επί συγκεκριμένων θεμάτων μόνο σε ταμειακά ενήμερα μέλη. Καλέστε στα γραφεία της Ένωσης τηλ.: 2103614978 ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα με το όνομά σας στο info@pedmede.gr