Με την ΠΟΛ 1011/2015 το Υπουργείο Οικονομικών καθορίζει ποιό είναι το αρμόδιο όργανο της φορολογικής διοίκησης και ποια είναι η διαδικασία για την αποδοχή και εκκαθάριση των εκπροθέσμων τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ