Τροποποίηση φορολογικών διατάξεων σχετικά με το Ε9, τα περιουσιακά στοιχεία, την παραγραφή του Δημοσίου κ.α. με το Ν. 4316/2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 270 Α/2014 ο Ν. 4316/2014, ο οποίος στα άρθρα 86-92 τροποποιεί φορολογικές διατάξεις. Συγκεκριμένα: Οι αλλαγές στοιχείων Ε9 που έλαβαν χώρα από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2014 υποβάλλονται μέχρι την 31η Μαρτίου 2015. Καθίσταται υποχρεωτική η διαρκής ενημέρωση του Περιουσιολογίου από 1-1-2015 Παρατείνονται για ένα έτος οι προθεσμίες παραγραφής του Δημοσίου…