Οδηγίες για την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων με την ΠΟΛ. 1255/2014

Το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ.1255/2014 δίδει οδηγίες για την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων και απαριθμεί τις περιπτώσεις στις οποίες δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για το νέο ΕΣΠΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξηςκαι Ανταγωνιστικότητας για το νέο ΕΣΠΑ,  που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 -2020 και  στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών , στην επιτάχυνση υλοποίησης των επενδύσεων, στον  περιορισμό  της επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και στην…