Το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ.1255/2014 δίδει οδηγίες για την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων και απαριθμεί τις περιπτώσεις στις οποίες δεν επιβάλλεται πρόστιμο.