Η ΠΕΔΜΕΔΕ θέτει τα μέλη της στη διάθεση της Πολιτείας για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των θεομηνιών της 24ης Οκτωβρίου

Η Ένωση απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και την Περιφερειάρχη Αττικής θέτοντας τα μέλη της στη διάθεση της Πολιτείας για την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε περιοχές της Αττικής από τη θεομηνία της 24ης Οκτωβρίου. 

Οδηγίες για τη φορολογική αντιμετώπιση μηχανικών, μελών προσωπικών εταιρειών από το Υπ. Οικονομικών

Η Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικές με την ΠΟΛ 1033/2013 και συγκεκριμένα, εκτός των άλλων, αναφέρει ότι: Σε περιπτώσεις υποθέσεων μηχανικών-μελών προσωπικών εταιρειών με αποκλειστικό αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών μηχανικού, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων και με εταίρους μόνο μηχανικούς από τους οποίους ασκείται αποκλειστικά η συνολική εταιρική δραστηριότητα- στους οποίους διενεργείται φορολογικός…