Η Ένωση απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και την Περιφερειάρχη Αττικής θέτοντας τα μέλη της στη διάθεση της Πολιτείας για την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε περιοχές της Αττικής από τη θεομηνία της 24ης Οκτωβρίου.