Παράταση έως 30-1-2015 για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας

Παράταση προθεσμίας    έως 30-1-2015 για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής δίδει το Υπουργείο Οικονομικών

Η Ένωση ζητά την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Νομού Ηλείας

Η  Ένωση   με έγγραφό της προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζητά να ολοκληρωθούν  το δυνατό συντομότερα οι διαδικασίες ώστε να  αποκατασταθεί  πλήρως η   εύρυθμη  λειτουργία  της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Νομού Ηλείας

Η Ένωση ζητά την άμεση εξόφληση λογαριασμών έργων της Τ.Ε.Ο. .Α.Ε.

Επειδή είναι αδύνατον να αναμένουν οι ανάδοχοι την πάροδο διετίας μέχρι  να ολοκληρώσουν  το έργο τους οι εκκαθαριστές της Τ.Ε.Ο. .Α.Ε.  και να εισπράξουν  τα οφειλόμενα, η  Ένωση επαναφέρει το αίτημά της   και  ζητά από το Υπουργείο Υποδομών  να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προώθηση και εξόφληση των λογαριασμών που αφορούν  εκτελεσμένες εργασίες …