Κοινοτική διαβούλευση για την ατζέντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η Κοινότητα, στα πλαίσια της προώθησης της πολιτικής της για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, άνοιξε διαβούλευση σχετικά με την μέχρι τώρα υλοποίηση των κατευθύνσεων – στόχων της. Η διαβούλευση ζητάει από τους μετέχοντες να τοποθετηθούν σχετικά με την : Πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις (π.χ. από το τραπεζικό σύστημα) Πρόσβαση στις αγορές (π.χ. την αγορά των…

Τα ένδεκα μεγάλα έργα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Με κοινοτικά κονδύλια 580 εκατ. ευρώ θα ενισχυθούν έντεκα έργα σε ελληνικά λιμάνια καθώς και στο σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο της χώρας, η υλοποίηση των οποίων θα έχει δρομολογηθεί μέχρι το τέλος του 2016. Πρόκειται για έργα τα οποία έχουν ενταχθεί σε έναν από τους εννέα κύριους διαδρόμους διευρωπαϊκών δικτύων που προωθούνται από την Ε.…

Ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Ανάπτυξης για το θέμα του ΦΠΑ στα τιμολόγια τεχνικών έργων

Μη επιβολή ΦΠΑ επί τιμολογίων τεχνικών έργων 1.      Μη επιβολή ΦΠΑ επί τιμολογίων τεχνικών έργων Με τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ160/Α/8.8.2014) και για την κατασκευή τεχνικών έργων, υπόχρεος για την απόδοση του ΦΠΑ στο δημόσιο καθίσταται ο λήπτης τιμολογίου, αντί αναδόχου – εργολήπτη, που είναι ο εκδότης του τιμολογίου…

Έκτακτη Γεν. Συνέλευση – Εκλογές Τμήματος Εταιρειών ΠΕΔΜΕΔΕ – 06 Οκτωβρίου 2014

Συνημμένα θα βρείτε την πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Εκλογές του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ με καταληκτική ημερομηνία την 06 Οκτωβρίου 2014. Υποβολή υποψηφιοτήτων έως και την 17 Σεπτεμβρίου 2014   ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Υπόδειγμα Πρακτικού