Συνημμένα θα βρείτε την πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Εκλογές του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ με καταληκτική ημερομηνία την 06 Οκτωβρίου 2014.

Υποβολή υποψηφιοτήτων έως και την 17 Σεπτεμβρίου 2014

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υπόδειγμα Πρακτικού