Κατάργηση ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και υπηρεσιών –Εγκύκλιος 13/2014 ΥΠΥΜΕΔΙ

Σε συνέχεια του άρθρου 59 Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157Α/2014) εκδόθηκε η Εγκύκλιος 13/2014 της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την κατάργηση των ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών

Το Περ. Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου ζητά τη συμβολή των εργοληπτών στον περιορισμό της μετάδοσης ασθένειας του πλατάνου

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου ενημερώνει για την εξαιρετικά επικίνδυνη ασθένεια του πλατάνου, η οποία μεταδίδεται κυρίως με τη χρήση εργαλείων και μηχανημάτων. Για το λόγο αυτό ζητά από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της περιοχής να εφαρμόσουν τα προτεινόμενα μέτρα απολύμανσης προκειμένου να συμβάλλουν στον περιορισμό της μετάδοσης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου.