Προσθήκη- διορθωτικές επεμβάσεις στα άρθρα των τιμολογίων οικοδομικών έργων –Εγκύκλιος 12 ΥΠΥΜΕΔΙ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων κ. Ευστράτιος Σιμόπουλος εξέδωσε την εγκύκλιο 12/2014 με την οποία ενημερώνει για τη δημοσίευση των Υπουργικών Αποφάσεων με τίτλους: «Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων» και «Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων»

Εκτύπωση Διαδικτυακού Ειδοποιητηρίου ΤΣΜΕΔΕ

Η Διεύθυνση Εισφορών του Τομέα Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους ασφαλισμένους   ότι για πρώτη φορά είναι δυνατή η εκτύπωση διαδικτυακού ειδοποιητηρίου από το e–tsmede