Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων κ. Ευστράτιος Σιμόπουλος εξέδωσε την εγκύκλιο 12/2014 με την οποία ενημερώνει για τη δημοσίευση των Υπουργικών Αποφάσεων με τίτλους: «Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων» και «Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων»