Απάντηση της Δ3 του Υπουργείου Υποδομών στο αίτημα της Ένωσης για εξόφληση λογαριασμών έργων της ΤΕΟ ΑΕ

Η Διεύθυνση Συντήρησης  Οδικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  απαντά στο  αίτημα της Ένωσης  για την εξόφληση λογαριασμών έργων της ΤΕΟ ΑΕ, που έχει τεθεί πλέον σε εκκαθάριση