Η Διεύθυνση Συντήρησης  Οδικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  απαντά στο  αίτημα της Ένωσης  για την εξόφληση λογαριασμών έργων της ΤΕΟ ΑΕ, που έχει τεθεί πλέον σε εκκαθάριση