Κατάργηση κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού έργων εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ

Προωθείται τώρα στη Βουλή αιφνιδιαστική τροπολογία του ΥΠΥΜΕΔΙ για κατάργηση των κατωτάτων ορίων ΜΕΕΠ ως προαπαιτούμενο μνημονιακής υποχρέωσης για συνέχιση χρηματοδότησης. Παρά τις επιστολές της Ένωσης (Αρ.Πρωτ. 1549/5.5.2014, 1608/13.5.2014, 1680/21.5.2014) το ΥΠΟΜΕΔΙ προχωρά στην κατάργηση των κατωτάτων ορίων  και για να χρυσώσει το χάπι αυξάνει τα ανώτατα όρια ως εξής : Α1 τάξη   – 150.000…

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργων

Ο  Υπουργός  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εξέδωσε απόφαση με θέμα την παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών έως την 31/12/2015 για όσους  στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργων πριν την 1/1/1993 καθώς  και την  τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της σχετικής Επιτροπής

Εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με έγγραφό του υπενθυμίζει τις διατάξεις με τις οποίες συστήθηκε ο Ειδικός  Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων , σύμφωνα με τις οποίες ορίστηκε εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο, καταβλητέα από τους εργοδότες.