Κατάλογος εφημερίδων που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1893 Β/2014 η Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου.  

Την απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στα τεχνικά έργα προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο για την απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα με στόχο την μείωση του διοικητικού βάρους, του διοικητικού κόστους και της γραφειοκρατίας χωρίς να μειώνεται το επίπεδο προστασίας των εργαζομένων. Συγκεκριμένα καθιερώνονται αλλαγές που αφορούν στον τρόπο τήρησης για: Το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας…

Διευκρινίσεις για εκπρόθεσμες τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων

Με την ΠΟΛ. 1174/2014 δίδονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) κατά την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικών ετών 2013 και προηγούμενα. Εδώ η ΠΟΛ.1174/2014.