Δίδεται παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013 με την ΠΟΛ. 1175/2014.