Περιβαλλοντική πρόταση για πράσινη στέγη

Φυτεμένο δώμα είναι ένας χώρος πρασίνου επάνω στην οροφή ενός κτηρίου.Το δώμα αυτό μπορεί να είναι:-Η ταράτσα-Η οροφή ενός χώρου στάθμευσης-Η ελεύθερη οροφή ενός δώματος Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα :Ένα φυτεμένο δώμα διαρκεί περισσότερο από μία συμβατική στέγη αφού τα φυτά προστατεύ¬ουν τα μονωτικά υλικά από την υπεριώδη ακτινοβολία και αυξάνουν…

Υποστελέχωση στο Τμήμα οικοδομοτεχνικών έργων στο ΙΚΑ Ιωαννίνων

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου ζητά με επιστολή του την ενδυνάμωση και αναδιοργάνωση του Τμήματος Οικοδομοτεχνικών Έργων του ΙΚΑ Ιωαννίνων ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των συναδέλφων εργοληπτών – πολιτών.

Διαμαρτυρία για διάθεση τευχών δημοπράτησης με υψηλό τίμημα

Η Ένωση μετά απο έγγραφη διαμαρτυρία μέλους της, απέστειλε επιστολή προς  τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τη διάθεση τευχών δημοπράτησης με υψηλό τίμημα και χωρίς την εκδοση απόδειξης

Κατάσχεση χρηματικής απαίτησης εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου (Εγκύκλιος 21)

Ενημέρωση για τις αλλαγές του άρθρου 95 του ν.2362/1995 « Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» που επήλθαν με το άρθρο 28 του ν.4151/2013.