ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 29 ΜΑΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Κατόπιν διευκρινίσεων που δόθηκαν στην Ένωση από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Έργων του Δήμου Κορυδαλλού, το υπό δημοπράτηση έργο με τίτλο "Συνέχιση και ολοκλήρωση εργασιών του 6ου – 8ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού" χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΟΣΚ  (προγραμματική σύμβαση ΟΣΚ Α.Ε. με Δήμο Κορυδαλλού). Δεδομένου ότι η ομόφωνη απόφαση  – ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής…