Κατόπιν διευκρινίσεων που δόθηκαν στην Ένωση από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Έργων του Δήμου Κορυδαλλού, το υπό δημοπράτηση έργο με τίτλο "Συνέχιση και ολοκλήρωση εργασιών του 6ου – 8ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού" χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΟΣΚ  (προγραμματική σύμβαση ΟΣΚ Α.Ε. με Δήμο Κορυδαλλού).

Δεδομένου ότι η ομόφωνη απόφαση  – ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔΜΕΔΕ αφορά τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για δυναμικές κινητοποιήσεις κατά φορέων που, ενώ οφείλουν χρήματα σε αναδόχους εκτελεσμένων έργων, δημοπρατούν νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδιους πόρους, στον υπόψιν διαγωνισμό η Ένωση δεν θα προχωρήσει  σε κινητοποιήσεις.