ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

    στις περιπτώσεις που η οφειλή δεν αμφισβητείται απο τους διαδίκους ζητά με επιστολή της  η ΠΕΔΜΕΔΕ με θέμα  ''Δυσμενείς συνέπειες της προβληματικής διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 326 του νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α /11-4-2012)'' στην Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Άννα Διαμαντοπούλου

ΝΕΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Την Τρίτη 15 Μαίου παρέστησαν στο Δήμο Χαλανδρίου μέλη της Δ.Ε. της Ένωσης, όπου εφαρμόζοντας την ομόφωνη απόφαση – ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔΜΕΔΕ επέτυχαν με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων εργοληπτών να ματαιώσουν εκ νέου  τη διεξαγωγή του επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου "Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου"…