Την Τρίτη 15 Μαίου παρέστησαν στο Δήμο Χαλανδρίου μέλη της Δ.Ε. της Ένωσης, όπου εφαρμόζοντας την ομόφωνη απόφαση – ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔΜΕΔΕ επέτυχαν με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων εργοληπτών να ματαιώσουν εκ νέου  τη διεξαγωγή του επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου "Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου" που επαναπροκήρυξε ο Δήμος παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες της Ένωσης.

Συγκεκριμένα στον επαναληπτικό διαγωνισμό παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης κ. Μ. Δακτυλίδης με το μέλος  της Διοικούσας Επιτροπής της κ. Αρ. Λυκογιάννη και τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος Εταιρειών κ. Ξ. Καρκαντζό.

Η Ένωση μάλιστα προτίθεται να προχωρήσει και σε ματαίωση επόμενου διαγωνισμού που πρόκειται να διεξαχθεί στις 22 Μαίου στο Δήμο Χαλανδρίου για την ανάθεση του έργου "Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων" προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από έκτακτα έσοδα του Δήμου (ΣΑΤΑ).