Εκδόθηκε η Ετήσια Αναφορά Δραστηριότητας 2015 της FIEC, Key Figures 2015 που καταγράφει συνοπτικά σε αριθμούς τα ποσοστά που αντιπροσωπεύει η βιομηχανία των κατασκευών σε όλους τους τομείς (απασχόληση, αριθμός επιχειρήσεων, συνολική κατασκευαστική δραστηριότητα), αποτυπώνοντας μία συνολική εικόνα του κατασκευαστικού τομέα στις χώρες μέλη της FIEC.