Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4813 Β/2022 η ΚΥΑ που ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή  του Προγράμματος χορήγησης Επενδυτικών Δανείων και επιχορήγησης στους Δικαιούχους Φορείς,  με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων ( Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»). Ειδικότερα  η εν λόγω ΚΥΑ αναφέρεται στον σκοπό, τη διάρκεια του Προγράμματος, τα όργανα συντονισμού, ελέγχου και διαχείρισης του…

Απλοποίηση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία της αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο  ανακοινώνει ότι απλοποιούνται τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίσει ο αιτών κατά την υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας . Για μία σειρά δικαιολογητικών δεν απαιτείται η προσκόμισή τους κατά τη στιγμή της αίτησης, αλλά μόνον εάν τα ζητήσουν…