Άνοιξε η πλατφόρμα τροποποίησης των Α.Π.Δ και επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών για μισθωτούς Μηχανικούς και έμμισθους Δικηγόρους

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Φοροτεχνικού της Ένωσης, κ. Ιωάννη Σαρματζή, ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα τροποποίησης των ΑΠΔ για την επιστροφή των επιπλέον   ασφαλιστικών εισφορών για τους μισθωτούς Μηχανικούς και έμμισθους Δικηγόρους που καταβλήθηκαν από 01.01.2019 έως 30.09.2020. Η προθεσμία λήγει την 30.06.2022. Το εγχειρίδιο χρήσης με λεπτομερείς οδηγίες βρίσκεται εδώ