Ξεκίνησε η λειτουργία του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)

Από 1η Ιανουαρίου 2022 ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), το οποίο  είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και διοικείται από επταμελή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μέχρι την ανάδειξη του πρώτου Δ.Σ. εντός του 2022.  Από 1/1/2022 όλοι όσοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας για πρώτη…

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την εθνική σύνταξη, το κατώτατο όριο σύνταξης και τις περιπτώσεις σώρευσης ανταποδοτικών συντάξεων

Τα ακόλουθα ζητήματα θίγει η Εγκυκλιος που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας : 1. Τον τρόπο χειρισμού της εθνικής σύνταξης όταν συντρέχει σώρευση περισσότερων της μιας εθνικών συντάξεων από ίδιες ή διαφορετικές αιτίες. Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται  ότι, βάσει του νόμου, η θέσπιση της εθνικής σύνταξης (επιπλέον της ανταποδοτικής σύνταξης) αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός κατώτατου ποσού σύνταξης…