Εγκύκλιος 46/2021 ΕΦΚΑ για την επιδότηση παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 46/2021 του ΕΦΚΑ χορηγείται, υπό προϋποθέσεις, σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού,προσωρινή ενίσχυση, με τη μορφή της «Επιδότησης παγίων δαπανών» στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων. Έτσι,θεσμοθετείται μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, το οποίο, όσον αφορά τον e-ΕΦΚΑ, αξιοποιείται για…