Την 1η Ιουνίου ξεκινά η δυνατότητα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε 240 δόσεις και σε 420 δόσεις για οφειλές προς Τράπεζες

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει  την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νέου εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, σήμερα την 01.06.2021. Μέσω της πλατφόρμας, οι οφειλέτες μπορούν – για πρώτη φορά – να διευθετήσουν συνολικά, πλήρως εξωδικαστικά και σε έως 240 δόσεις, όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τις δε οφειλές προς…

FIEC Newsletter – 1η Ιουνίου 2021

Hundreds dropped in to DigiPLACE Conference   More than 600 participants registered for the DigiPLACE closing conference last Thursday.  Speakers included Daniel Mes, Advisor to European Commission Executive Vice-President Frans Timmermans and Dr. Joao Neves, Secretary of State & Deputy Minister for Economy of Portugal. FIEC’s First Vice-President Philip Crampton joined a panel to discuss future EU…

Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ για την πορεία της διαδικασίας επικαιροποίησης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων μετά την δημοσίευση του Ν. 4782/2021

Η διαδικασία επικαιροποίησης των όρων των υποδειγμάτων και προτύπων τευχών διακηρύξεων που έχει εκδώσει η Αρχή, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτά οι ευρείας έκτασης τροποποιήσεις του ν. 4782/2021, βρίσκεται στο τελικό στάδιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ. “Το έργο των Ομάδων Εργασίας, οι οποίες συγκροτήθηκαν για τον ως άνω σκοπό, με απόφαση του Προέδρου…

Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων- Η διαδικασία δήλωσης λήγει την 07.06.2021

Παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα τη διαβίβαση στοιχείων αξιογράφων στο πλαίσιο του Νόμου 4798/2021 (άρθρο 270), για την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων. Ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς Με την παρ. 1 του άρθρου 270 του Νόμου 4798/2021 (ΦΕΚ Α’…