ΚΥΑ για την επιδότηση παγίων δαπανών πληγέντων επιχειρήσεων και σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2236 Β/2021 η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο  «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω  του κορωνοϊού , κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020…