Μειωμένα ενοίκια μηνός Μαρτίου 2021-Ενημέρωση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης

Ο κ. Ιωάννης Σαρματζής, Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης, ενημερώνει τα μέλη ότι ειδικά για το μήνα Μάρτιο 2021 προκαταβάλλεται στους δικαιούχους  το ποσό της αποζημίωσης ως εξής: α) για τα πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 δεν εισπράττουν μίσθωμα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021: i) ογδόντα τοις…