Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή και λειτουργία Ζώνης Τεχνολογικής και Οικονομικής Ανάπτυξης στην Αλβανία

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα ενημερώνει τα μέλη της Ένωσης για τον διαγωνισμό  για την κατασκευή συντήρηση και λειτουργία Ζώνης Τεχνολογικής και Οικονομικής Ανάπτυξης σε πόλη της Αλβανίας

Υπουργική απόφαση για τη διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1087 Β/2021 η απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας που αναφέρει τη διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης ασφαλισμένων. Στην εν λόγω απόφαση εκτός των άλλων αναφέρεται ότι: -Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης πολλαπλών μη-μισθωτών δραστηριοτήτων ο ασφαλισμένος οφείλει να καταβάλει μία εισφορά, η οποία αντιστοιχεί στην  ελάχιστη εισφορά επί παράλληλης άσκησης πολλαπλών μη-μισθωτών δραστηριοτήτων ή στην…