Διοργάνωση διαδικτυακού φόρουμ για την παρουσίαση Kατασκευαστικών έργων της Σαουδικής Αραβίας 2021-2023

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Τζέντα απέστειλε στην Ένωση προς ενημέρωση των μελών της πρόσκληση συμμετοχής ελληνικών Kατασκευαστικών εταιρειών στις εργασίες του διαδικτυακού φόρουμ μελλοντικών έργων της Σαουδικής Αραβίας