Διευκρινίσεις για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής (Ι, ΙΙ & ΙΙΙ) από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης κ. Ιωάννη Σαρματζή

Σύμφωνα με την συνεχή πληροφόρηση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης κ. Ιωάννη Σαρματζή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα κάτωθι σημεία / προϋποθέσεις που αφορούν στις υποχρεώσεις των δικαιούχων για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής, καθώς ισχύουν τα ακόλουθα: Επιστρεπτέα Ι Σύμφωνα με τη ΓΔΟΥ 94/2020, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020…