Διεθνής Διαγωνισμός 70 εκατ. Ευρώ για ανακατασκευή και επισκευή τοπικής οδικής υποδομής σε 17 Δήμους της Βόρειας Μακεδονίας

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει τα μέλη της Ένωσης  για τον διεθνή διαγωνισμό για ανακατασκευή και επισκευή τοπικής οδικής υποδομής σε 17 Δήμους της Βόρειας Μακεδονίας

Ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών στο Μπαγκλαντές

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει τα μέλη της Ένωσης για την συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε διαγωνισμούς προμηθειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο Μπαγκλαντές