Έκπτωση στους ιδιοκτήτες ακινήτων λόγω μείωσης ενοικίου

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης κ. Γιάννη Σαρματζή, οι εκμισθωτές που εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από…