Συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης με τον Πρόεδρο, τον Δ/ντα Σύμβουλο και τους Τεχνικούς Δ/ντές της ΔΕΔΑ ΑΕ

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη με τον Πρόεδρο της ΔΕΔΑ ΑΕ κ. Βασίλειο Κοτρώνη, τον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Μάριο Τσάκα και Τεχνικούς Δ/ντές της ΔΕΔΑ ΑΕ όπου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης έργων της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Μον. ΑΕ. Στην συνάντηση, που διεξήχθη…

Δελτίο Οικονομικών & Επιχειρηματικών ειδήσεων της Αιγύπτου για τον Μάιο 2020

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο απέστειλε στην Ένωση το Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων της Αιγύπτου για τον Μάιο 2020

Ποιοι ΚΑΔ δικαιούνται να καταβάλλουν μειωμένο ενοίκιο κατά 40% για τον μήνα Ιούνιο.

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης κ. Ιωάννης Σαρματζής ενημερώνει για τους ΚΑΔ που δικαιούνται να καταβάλλουν μειωμένο ενοίκιο κατά 40% για τον μήνα Ιούνιο: Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το μήνα Ιούνιο, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό,…