Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου για απευθείας αναθέσεις έργων στο Δήμο Βόρειων Τζουμέρκων

Μετά από καταγγελίες μελών το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων για απευθείας αναθέσεις έργων.

Οδηγός Δημοσίων Διαγωνισμών και Προμηθειών & ιδιωτικών επενδύσεων στη Ρωσική Ομοσπονδία

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα απέστειλε στην Ένωση τον Οδηγό που εκπόνησε για τους Δημόσιους Διαγωνισμούς και τις Δημόσιες Προμήθειες. Ο Οδηγός αυτός έχει ως στόχο την αποτύπωση του όλου συστήματος παροχής πληροφόρησης διαδικασιών συμμετοχής σε δημόσιους μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και των ιδιωτικών…