Λήγει η ψηφιακή σας υπογραφή ; Ανανεώστε την απλά και γρήγορα μέσω της ΠΕΔΜΕΔΕ

Η ψηφιακή υπογραφή έχει ημερομηνία λήξης. Ελέγξτε το χρόνο ισχύος της  υπογραφής σας. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται για ταυτοποίηση, ψηφιακή υπογραφή και κρυπτογράφηση έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ. Τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί μετά την 20.06.2018 έχουν διάρκεια τριών (3) ετών Τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πριν την 20.06.2018 έχουν διάρκεια πέντε  (5) ετών Έτσι…

Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ στην Κοινωνική Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης SOC-1 της FIEC στις Βρυξέλλες

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες συνεδρίαση της Κοινωνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης (SOC-1) της FIEC. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής οι εκπρόσωποι των Ενώσεων μελών της FIEC, αφού  ενημέρωσαν για τα εθνικά προγράμματα κατάρτισης που έχουν αναλάβει,  προχώρησαν σε ενημέρωση για τα υπόλοιπα διευρωπαϊκά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτό το διάστημα. Επίσης έγινε ενημέρωση και για…

Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου για τις καλούμενες κατηγορίες πτυχίων σε διαγωνισμό

Διαμαρτυρία προς τον Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. απέστειλε το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου με αίτημα την αναβολή διαγωνισμού για να κληθούν τα σωστά πτυχάι ΜΕΕΠ

Τροποποίηση Τιμολογίου με Νέα Άρθρα Νέων Τιμών για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από πυρκαγιά

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 434Β/2020 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών, που τροποποιεί προγενέστερη απόφαση με τίτλο “Συμπληρωμτικό τιμολόγιο με Νέα Άρθρα Νέων Τιμών για τον υπολογισμό της δαπάνης εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή πυρκαγιάς και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής”

Δελτίο “Οικονομία και Εμπόριο στην Ουγγαρία” – Τεύχος Ιανουαρίου 2020

Επιχειρηματικές – Εμπορικές ειδήσεις και στοιχεία για την οικονομία στην Ουγγαρία, περιλαμβάνει εκτός των άλλων το τεύχος Ιανουαρίου 2020 του Δελτίου “Οικονομία και Εμπόριο στην Ουγγαρία”

Απόφαση της ΑΑΔΕ για την βεβαίωση των αποδοχών, των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα και τόκους

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 406 Β/2020 η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων με τίτλο “Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών, συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό  έτος 2019”.