Ειδική αναφορά και στο Newsletter της EDA η συνάντηση τριών Υπουργείων για θέματα διαχείρισης αποβλήτων (ΑΕΚΚ) μετά από πρωτοβουλία της ΠΕΔΜΕΔΕ

Με ειδική αναφορά παρουσιάζεται και στο Newsletter της EDA η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών τριών αρμοδίων Υπουργείων και του εκπροσώπου της EDA (European Demolition Association), κ. Jose Blanco, μετά από πρωτοβουλία της ΠΕΔΜΕΔΕ. Στη συνάντηση αυτή, εκτός από τον κ. Blanco και τον Πρόεδρο της ΠΕΔΜΕΔΕ,,συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη,…

Διαμαρτυρία της Ένωσης για διαγωνισμούς με προσκλήσεις χωρίς δημοσίευση διακήρυξης στην Περιφέρεια Κρήτης

Έχει παρέλθει ένα έτος από όταν σημειώθηκαν τα έντοντα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη και για το λόγο αυτό δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προσφυγής στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ Ν. 4412/2016, αναφέρει, εκτός των άλλων, η Ένωση σε  διαμαρτυρία της.

Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Μαγνησίας προς τη ΔΕΥΑ Σκοπέλου για καταχρηστικό όρο σε διακήρυξη διαγωνισμού

Αναστολή του πρόσθετου καταχρηστικού όρου από τη διακήρυξη διαγωνισμού της ΔΕΥΑ Σκοπέλου ζητά  το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Μαγνησίας

Πίνακας φορέων που δημοσιεύουν προσκλήσεις για κατάρτιση καταλόγων για απευθείας αναθέσεις έργων

Αναρτούμε  πίνακα των φορέων που δημοσιεύουν προσκλήσεις για κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών για απευθείας αναθέσεις έργων. Ο συνημμένος πίνακας θα  ενημερώνεται διαρκώς  

Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και διευκρινιστική εγκύκλιος για τη διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα.

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση που ορίζει τη διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα και εν συνεχεία η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε εγκύκλιο που παρέχει σχετικές οδηγίες