Δωρεάν μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 45001:2018 προσφέρει η ΠΕΔΜΕΔΕ στα μέλη της σε συνεργασία με την OPTIMUM VALUE και την QMSCERT.

Δωρεάν μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 45001:2018 προσφέρει η ΠΕΔΜΕΔΕ σε συνεργασία με την OPTIMUM VALUE και την QMSCERT στα μέλη της που έχουν ήδη συνάψει σύμβαση με τις εταιρείες αυτές για άλλα πρότυπα. Όσα μέλη της Ένωσης δεν λαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες από τις εταιρείες αυτές μπορούν να επωφεληθούν έναν ιδιαίτερα χαλημό τιμοκατάλογο. Για περισσότερες…

Σημαντική συνάντηση τριών Υπουργείων για θέματα διαχείρισης αποβλήτων (ΑΕΚΚ) μετά από πρωτοβουλία της ΠΕΔΜΕΔΕ

Με πρωτοβουλία της ΠΕΔΜΕΔΕ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συνάντηση εκπροσώπων, υψηλόβαθμων στελεχών τριών αρμοδίων Υπουργείων με τον εκπρόσωπο της EDA (European Demolition Association) κ. Jose Blanco. Στη συνάντηση αυτή εκτός από τον κ. Blanco και τον Πρόεδρο της ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη εκπρόσωποι των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων,…

Κατάρτιση καταλόγου για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης έργων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δημοσιεύουμε πρόσκληση του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την κατάρτιση καταλόγων έτους 2020 ενδιαφερομένων για τις απευθείας αναθέσεις ανά κατηγορίες έργων

Πρόσκληση του Δήμου Καλαμάτας για τη συμμετοχή Εργοληπτών στους καταλόγους για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης έργων

Δημοσιεύουμε πρόσκληση του Δήμου Καλαμάτας για την κατάρτιση καταλόγων έτους 2020 ενδιαφερομένων για τις απευθείας αναθέσεις ανά κατηγορίες έργων