Εγκύκλιος 55/2019 ΕΦΚΑ για την αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης της περιόδου καταβολής του βοηθήματος του ΟΑΕΔ στους μη μισθωτούς

Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής απασχόλησης: … γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας μισθωτών και ο χρόνος καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών από τον ΟΑΕΔ, αναφέρει, εκτός των άλλων,η εγκύκλιος 55/2019 του ΕΦΚΑ. Στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων εμπίπτουν, οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του…

Διαγραφή των προσαυξήσεων στην περίπτωση πρόωρης εφάπαξ εξόφλησης της συνολικής οφειλής προς τη φορολογική Διοίκηση

 Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε το παρακάτω Δελτίο Τύπου  ΑΑΔΕ: ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία αφαίρεσης των προσαυξήσεων για τις υπόλοιπες δόσεις, σε περίπτωση πρόωρης εφάπαξ εξόφλησης της συνολικής οφειλής, που έχει ρυθμιστεί, δίνει  ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για προσαυξήσεις, με τις οποίες επιβαρύνεται η…

Διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις διαγραφής – επιστροφής καταβληθέντων ποσών τέλους επιτηδεύματος από το 2012 και εφεξής

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις διευκρινίσεις που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων , σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης διακοπής εργασιών, εφόσον η ημερομηνία διακοπής είναι προγενέστερη της 1ης-1-2014, (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών), τυχόν καταβληθέντα τέλη επιτηδεύματος που αφορούν τη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία διακοπής επιστρέφονται στον αιτούντα φορολογούμενο μόνο…

Παράταση της προθεσμίας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε Δελτίο Τύπου σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται μέχρι την 30.04.2020 το υφιστάμενο πλαίσιο εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομορρύθμων εταίρων και ελεύθερων επαγγελματιών, το οποίο έληγε την 31.12.2019. Υπενθυμίζεται ότι από 01.05.2020 θα αρχίσει η εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου ρύθμισης χρεών και πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων.